Χ 9

Ημερομηνία: 10/09/2020 10:08 am
Αναλημματικός τοίχος Χ9. Προσανατολισμένος σε άξονα ΒΑ-ΝΔ. Σώζεται σε ύψος της πρώτης σειράς δόμων. Η κατασκευή Χ9 δημιουργεί άνδηρο (4,60μ. μηκος 1,40μ. πλάτος) και είναι παράλληλη με τους αναλημματικούς τοίχους Χ8, Χ10.  Στο ΝΔ άκρο του πιθανώς πέρασμα (μονοπάτι).

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση απο τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΖ15
Διαστάσεις: Μήκος 5.30 μ. Πλάτος μεγ. 0.80 μ. Πλάτος ελαχ. 0.35 μ. Μέγιστο Υψ. 0,55 μ.
Συντεταγμένες: Από 202663 έως 202704

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων