Χ 8

Ημερομηνία: 10/09/2020 9:30 am
Αναλημματικός τοίχος, προσανατολισμένος ΒΑ – ΝΔ, παράλληλος με τον αγροτικό δρόμο και τους αναλημματικούς τοίχους Χ9 και Χ10. Συγκροτεί άνδηρο (12μ. μήκους, 3,20μ. πλάτους). Κατα τόπους ριγμένοι αργοί λίθοι δίνουν την εντήπωση υψηλότερης ανωδομής. Στο ΝΔ άκρο σώζεται σε ανώτερο ύψος μια δεύτερη σειρά δόμων.
Το ΒΑ άκρο ορίζεται με μεγάλο βράχο. Πάνω στην κεκλιμμένη επιφάνεια βράχου του αναλήμματος Χ8, βραχογραφία Β13.2. Η βραχογραφία φωτογραφίζεται 11.09.2020.

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση απο τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΖ15
Διαστάσεις: Μήκος 12,00μ., Πλάτος 1,70μ. – 0,50μ. Μέγιστο Υψ. 1,10 μ.
Συντεταγμένες: Από 202511 έως 202662
Κινητά Ευρήματα: Λ1 λίθος με γλυφή βάθους 1 – 4χιλ., πιθανώς Α (20εκ. x 19εκ.)
Συντεταγμένες x713429,805 y4055205,949 (h28,694)
Περισυλλέχθηκε

Απολεπίσματα οψιανού.
Δεν περισυλλέχθηκαν

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων