Χ 7

Ημερομηνία: 09/09/2020 12:20 pm
Αναλημματικός τοίχος με κατεύθυνση ΒΑ – ΝΔ. Ο φυσικός βράχος φαίνεται να έχει σχετικά επίπεδη την άνω επιφάνειά του. Σε ορισμένες περιπτώσεις σώζεται η πρώτη σειρά  δόμων (αδροί μεγάλοι λίθοι). Υποστηρίζει άνδηρο μήκους 15μ. και πλάτους 2μ.
ΒΑ και ΝΔ τα όριά του είναι ασαφή.

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση απο τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΗ15 ΑΗ14
Διαστάσεις: Μήκος 15,5μ., Πλάτος μεγ. 1,20μ. Πλάτος ελαχ. 0,50μ. Μέγιστο Υψ. 0,90 μ.
Συντεταγμένες: Από 202226 έως 202247

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων