Χ 6

Ημερομηνία: 09/09/2020 10:13 am
Κατασκευή βράχων και λίθων με συνεχή διάταξη Χ6. Το Χ6 είναι προσανατολισμένο σε άξονα ΒΑ-ΝΔ. Προς Ν η κατασκευή ορίζεται απο λιθοπρανές. Οι λίθοι έχουν επίπεδη την άνω επιφάνειά τους. Σώζεται στο ύψος της δεύτερης σειράς δόμων. Στο Ν τμήμα του Χ6 προβάλλει βράχος με βραχογράφημα στην άνω επίπεδη επιφάνεια του Β9.2.

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση απο τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΖ15
Διαστάσεις: Μήκος 4.70.μ. Πλάτος μεγ. 1,40μ. Πλάτος ελαχ. 0,35μ. Μέγιστο Υψ. 0,75 μ.
Συντεταγμένες: Από 201952 έως 202205
Κινητά Ευρήματα: 1. Αδιάγνωστα τμήματα οστράκων προϊστορικών και ιστορικών χρόνων.
2. Βότσαλο
Δεν περισυλλέχθηκαν.

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων