Χ 5

Ημερομηνία: 09/09/2020 8:02 am
Το μεγαλύτερο κομμάτι της κατασκευής βρισκεται στο ΑΗ14
Κατασκευή βράχων και λίθων ημικυκλικής διάταξης Χ5. Το Χ5 είναι προσανατολισμένο σε άξονα ΒΑ-ΝΔ. Εντοπίζεται λάξευση στην άνω επιφάνεια των βράχων. Σώζονται σε κάποια σημεία σε ύψος της δεύτερης σειράς δόμων.
Το πέταλο αυτό των βράχων είναι σε επαφη στα Δ με μεγάλο αναλημματικό τοίχο (Χ7) σε ανώτερο επίπεδο με κατεύθυνση ΒΑ – ΝΔ.
Στο Α τμήμα επιβάλεται μεγάλος βράχος, η επιφάνεια του οποίου έχει βραχογραφήματα (Β13.1). Τα θέματα δεν είναι διακριτά.
Απο Α και ΝΑ βράχοι σε αραιή διάταξη κατα το μήκος της αγροτικής οδού.
Η Χ5 ορίζει χώρο διαστάσεων 7,50μ. μήκος και 7,40μ. πλάτος.
Στο Α όριο πιθανώς δημιουργείται πέρασμα, ανάμεσα στον μεγάλο βράχο με τα βραχογραφίματα.
ΒΔ σε επαφή με τα βράχια εντοπίζεται λίθινη κατασκευή (κυψέλη) νεώτερων χρόνων.

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση απο τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΗ 14, ΑΗ 15, ΑΖ 14, ΑΖ 15
Διαστάσεις: Μήκος 9,50μ. Πλάτος μεγ. 1,40μ. Πλάτος ελαχ. 0,90μ. Μέγιστο Υψ. 0,95 μ.
Συντεταγμένες: Από 201530 έως 201937
Κινητά Ευρήματα:

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων