Χ 4

Ημερομηνία: 08/09/2020 12:24 pm
Σε άξονα Α – Δ εκτείνεται πιθανώς μονοπάτι Χ4. Οριοθετείται απο τους φυσικούς βράχους. Απο Ν προς Β καταλήγει στο ΒΑ άκρο του Χ2. Το Χ4 είναι επικλινές και η πορεία του οφιοειδής ακανόνιστη. Στο Β και Ν άκρο του εντοπίζονται λαξευμένοι βράχοι ως αναβαθμοί. Το μονοπάτι πιθανώς συνεχίζεται προς Ν και ΝΑ χωρίς να είναι σαφής η πορεία του. Κλιμακωτη διαταξη

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση απο τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΖ14
Διαστάσεις: Μήκος 8,00 μ. Πλάτος μονοπατιού μεγ. 1,50μ. Πλάτος μονοπατιού ελαχ. 0,60μ.
Συντεταγμένες: Από 201331 έως 201366
Κινητά Ευρήματα: Αδιάγνωστα όστρακα, πιθανώς ιστορικών και προιστορικών χρόνων.
Δεν περισυλλέχθηκαν

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων