Χ 34

Ημερομηνία: 17/09/2020 1:00 pm
Από ΒΑ και σε κοντινή απόσταση στον λιθοσωρό του ορίου των περιουσιών ΕΦΤΑ και Πιλάτου ξεκινάει μία κεραία Χ34. Το Β σκέλος του ακολουθεί την απότομη κατωφέρεια. Στο σημείο αυτό κατ’ ορθή γωνία σχηματίζει μεγάλη κεραία Α – Δ. Η κεραία συνεχίζεται προς Δ και συγκροτεί μεγάλο αναλημματικό τοίχο. Σώζεται σε ύψος της δεύτερης σειράς δόμων. Συνευθειακός με τον Χ7. Ο τοίχος συγκροτεί άνδηρο διαστάσεων 25μ. μήκους και 7,60μ. πλάτους.
Στο σημείο που η κεραία σχηματίζει ορθή γωνία, ένα σκέλος της κατευθύνεται προς Ν, με μεγάλους βραχόλιθους και μεγάλους βράχους εναλάξ, για να καταλήξει τοξοειδώς στην υποκείμενη αναλημματική κατασκευή Χ35. Η κεραία σώζεται σε ύψος της πρώτης σειράς δόμων. Στη συνέχεια εγκάρσια κεραία μεγάλων βράχων ΒΑ – ΝΔ διαμορφώνει στο κατώτερο ΝΑ τμήμα ορθογώνιο επίπεδο χώρο, οριζόμενος από Ν από τον Χ35.

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση απο τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΗ14
Διαστάσεις: Μήκος Χ34 7,40μ. Πλάτος μεγ. 1,00μ. Πλάτος ελαχ. 0,60μ. Μέγιστο Ύψ. 1,00μ Μήκος τοίχου (Α – Δ) 27,20μ. Πλάτος μεγ. 1,80μ. Πλάτος ελαχ. 0,50μ. Μέγιστο Ύψ. 1,10μ. Μήκος κεραία ΒΑ – ΝΔ 1,90μ. Πλάτος μεγ. 1,00μ. Πλάτος ελαχ. 0,30μ.
Συντεταγμένες: από 208994 έως 209543

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων