Χ 33

Ημερομηνία: 16/09/2020 12:00 pm
Ο αναφυόμενος βράχος δημιουργεί κατασκευή σχήματος Υ, Χ33. Μεγάλοι φυσικοί συνιστούν τις κεραίες του ΒΑ και ΝΔ. Μεταξύ των δύο κεραιών εγκάρσιος αναλημμματικός τοίχος.
Το ΒΑ άκρο της κεραίας έρχεται σε επαφή με τον μεγάλο λιθοσωρό που χωρίζει τις ιδιοκτησίες ΕΦΤΑ και Πιλάτου. Το ΝΔ άκρο της κεραίας σε άμεση επαφή με τον τοίχο Χ31.

Κροκί: 

Αγρος: ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση από τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΗ15
Διαστάσεις: Μήκος ΒΑ κεραίας 6,90μ. Μήκος ΝΔ κεραίας 7,50μ. Μήκος εγκάρσιου τοίχου 6,10μ. Πλάτος μεγ. τοίχου 0,50μ. Πλάτος ελάχ. τοίχου 0,30μ. Μεγ. Ύψ. τοίχου 0,58μ.
Συντεταγμένες: από 208808 έως 208989
Κινητά Ευρήματα: Λιγοστά όστρακα ιστορικών και προϊστορικών χρόνων. Ξεχωρίζουν και περισυλλέγονται:
1. Όστρακο προϊστορικών χρόνων, απο μεγάλο αποθηκευτικό αγγείο.
2. Γέννηση λαβής προϊστορικών χρόνων, αρκετά φθαρμένη.
Εντοπίστηκαν λίθινα εργαλεία (τριβεία) και η θέση τους εντάχθηκε στο τοπογραφικό. Περισυλλέχθηκε πιθανός κρουστήρας.

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων