Χ 32

Ημερομηνία: 16/09/2020 1:23 pm
Αναλημματικός τοίχος Χ32. Κατασκευή με προσανατιλισμό ΒΑ – ΝΔ. Βράχοι και λίθοι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους σε συνέχεια συγκροτούν άνδηρο διαστάσεων 5,90μ. πλάτους και μήκους 27,20μ. Σε ορισμένα σημεία σώζεται στο ύψος δύο δόμων. Το Ν άκρο της κατασκευής ακουμπά στη Χ11.
Οι φωτογραφίες λήφθηκαν την 17.09.2020

Κροκί: 

Αγρος: ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση από τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΗ14
Διαστάσεις: Μήκος 27,50μ Πλάτος μεγ. 2,50μ. Πλάτος ελαχ. 0,70μ. Μέγιστο Ύψ. 1, 20μ.
Συντεταγμένες: από 208430 έως 208807

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων