Χ 31

Ημερομηνία: 16/09/2020 12:30 pm
Αναλημματικός τοίχος Χ31. Η κατασκευή είναι προσανατολισμένη ΒΑ – ΝΔ. Το Ν άκρο της κατασκευής ακουμπά στη Χ11. Στο Β τμήμα του ασυνέχεια βράχων, πιθανό πέρασμα. Σώζεται στο ύψος της δεύτερης σειράς δόμων. Συγκροτεί άνδηρο 26,50 μ. μήκος και πλάτος 9,80μ.
Πρώτη από Ν κατασκευή με επαλληλία από το Χ11

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση από τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΗ14
Διαστάσεις: Μήκος 26,50μ. Πλάτος μεγ. 2,10μ. Πλάτος ελαχ. 0,30μ. Μέγιστο Ύψ. 1,00μ.
Συντεταγμένες: από 208107 έως 208429

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων