Χ 30

Ημερομηνία: 16/09/2020 12:32 pm
Αναλημματικός τοίχος Χ30. Η κατασκευή είναι προσανατολισμένη ΒΑ – ΝΔ. Λίθοι και βράχοι σε σειρά συγκροτούν άνδηρο διαστάσεων 3,70μ. πλάτος και μήκος 3,90μ.. Σε ορισμένα σημεία του Χ30 σώζεται δεύτερη σειρά δόμων.

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση από τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΗ15
Διαστάσεις: Μήκος 4,00μ. Πλάτος μεγ. 0,90μ. Πλάτος ελαχ. 0,40μ. Μέγιστο Υψ. 0,90μ.
Συντεταγμένες: από 207775 έως 207816

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων