Χ 29

Ημερομηνία: 15/09/2020 11:16 am
Αναλημματικός τοίχος Χ29. Προσανατολισμένος ΒΑ – ΝΔ. Σώζεται στο ύψος της πρώτης σειράς δόμων. Παράλληλος με τον Χ25 σε χαμηλότερο υψομετρικά επίπεδο. Συνευθειακός με τον Χ26. Το Ν τμήμα του σε επαφή με το Χ12. Συγκροτεί άνδηρο, μήκους 7,40μ. Πλάτους 2,20μ.

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση από τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΗ15
Διαστάσεις: Μήκος 7,40μ. Πλάτος μεγ. 1,90μ. Πλάτος ελαχ. 0,40μ. Μέγιστο Ύψ. 0,60μ.
Συντεταγμένες: από 207984 έως 208106

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων