Χ 28

Ημερομηνία: 15/09/2020 10:45 am
Ανάλημμα βράχων και μεγάλων λίθων Χ28. Προσανατολισμένο ΒΑ – ΝΔ. Παράλληλο και σε κατώτερο επίπεδο με την Χ23. Στο Β τμήμα του πιθανό πέρασμα με επίπεδη επιφάνεια βράχων ως αναβαθμών.

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση από τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΘ15,ΑΘ14
Διαστάσεις: Μήκος 12.,70 μ. Πλάτος μεγ. 1,60 μ. Πλάτος ελαχ. 0,40 μ. Μέγιστο Ύψ. 1,40 μ.
Συντεταγμένες:
Κινητά Ευρήματα:

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων