Χ 27

Ημερομηνία: 15/09/2020 10:28 am
Τοίχος Χ27. Σώζεται στο ύψος της πρώτης σειράς δόμων. Προσανατολισμένος Β – Ν. Τέμνει κάθετα τον αναλημματικό τοίχο Χ26 και φαίνεται να διαχωρίζει σε δύο τμήματα το άνδηρο.

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση από τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΗ14
Διαστάσεις: Μήκος 6,50 μ. Πλάτος μεγ. 0,80 μ. Πλάτος ελαχ. 0,40 μ. Μέγιστο Υψ. 0,90 μ.

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων