Χ 25

Ημερομηνία: 15/09/2020 9:38 am
Αναλημματικός τοίχος Χ25 βράχων και λίθων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους σε συνέχεια. Προσανατολισμένος ΒΑ – ΝΔ. Συγκροτεί άνδηρο, διαστάσεων 12,10μ. μήκους, 3, 40μ. πλάτους. Το Ν τμήμα σε επαφή με την ελλειψοειδή κατασκευή Χ12. Σώζεται αποσπασματικά στο ύψος της πρώτης σειράς δόμων.

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση από τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΗ15
Διαστάσεις: Μήκος 12,80μ. Πλάτος μεγ. 1,30μ. Πλάτος ελαχ. 0,45μ. Μέγιστο Ύψ. 0,50μ.
Συντεταγμένες: από 207817 έως 207983

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων