Χ 24

Ημερομηνία: 15/09/2020 9:00 am
Αναλημματική κατασκευή σε σχήμα Γ, Χ24. Η Α κεραία προσανατολισμένη σε άξονα Β -Ν και η Β σε άξονα Α – Δ. Οι κεραίες του Χ24 δημιουργούνται από συνεχόμενες διακλάσεις φυσικού βράχου που συγκροτούν μικρό ανάλημμα. Η ΒΑ γωνία της κατασκευής πιθανώς είναι το ΝΑ άκρο της Χ23.

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση από τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΗ15
Διαστάσεις: Μήκος Β κεραίας 5,00 μ. Μήκος Α κεραίας 3,80 μ. Πλάτος μεγ. 1,80 μ. Μέγιστο Ύψ. 0,80 μ.
Συντεταγμένες: από 207659 έως 207774

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων