Χ 23

Ημερομηνία: 15/09/2020 8:45 am
Αναλημματικός τοίχος Χ23. Προσανατολισμός ΒΔ – ΝΔ. Σειρά βράχων σε ευθεία διάταξη. Συγκροτεί άνδηρο (διαστάσεων 8,20μ. μήκους και 5,90μ. πλάτους). Παράλληλος με τον Χ22. Στο μέσον του περίπου πιθανό πέρασμα μονοπατιού. Στο ΒΔ τμήμα του σε επαφή το όριο ιδιοκτησιών ΕΦΤΑ και Πιλάτου. Στο μέσον περίπου της κατασκευής διακόπτεται η συνέχεια των βράχων και δημιουργείται πέρασμα με δύο επίπεδους βράχους ως αναβαθμούς.
Λόγω της πυκνής βλάστησης η πορεία του δεν μπορεί να εξακριβωθεί. Πιθανώς συνεχίζεται προς Ν.

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση από τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΘ15, ΑΘ14
Διαστάσεις: Μήκος 7,30μ. Πλάτος μεγ. 1,20μ Πλάτος ελαχ. 0,50μ. Μέγιστο Ύψ. 1.40μ.
Συντεταγμένες: από 207564 έως 207658

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων