Χ 22

Ημερομηνία: 15/09/2020 8:29 am
Αναλημματικός τοίχος Χ22. Προσανατολισμένος σε άξονα ΒΑ – ΝΔ. Βραχόλιθοι σε ευθεία διάταξη ορίζουν από τα Α χώρο μικρών διαστάσεων 4,20μ. μήκος, 2,30μ. πλάτος. Στο ΒΑ τμήμα του φαίνεται οτι σώζεται σε μεγαλύτερο ύψος πιθανώς, λόγω της κατασκευής της σύγχρονης μάντρας. Στο κέντρο, άνοιγμα, πιθανώς πέρασμα. Παράλληλος με κατασκευή Χ20, Χ19.

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση από τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΘ15, ΑΘ14
Διαστάσεις: Μήκος 7,40μ. Πλάτος μεγ. 0,95μ. Πλάτος ελαχ. 0,60μ. Μέγιστο Υψ. 0,90μ.
Συντεταγμένες: από 207307 έως 207480

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων