Χ 20

Ημερομηνία: 14/09/2020 12:22 pm
Ορίστηκε Χ20 αναλημματικός τοίχος με κατεύθυνση ΒΑ – ΝΔ.
Είναι παράλληλη και σε κατώτερο επίπεδο από την Χ19. Σε κατακόρυφη επιφάνεια βράχου, βραχογραφίες Β1.9 και Β1.10.

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση από τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΘ15
Διαστάσεις: Μήκος 7,60 μ. Πλάτος μεγ. 1,20μ. Πλάτος ελαχ. 0,50μ. Μέγιστο Ύψ. 1,10μ.
Συντεταγμένες: από 207093 έως 207289
Κινητά Ευρήματα: Λαβή αμφορέα; προϊστορικών ή πρώιμων ιστορικών χρόνων.

Συντ.

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων