Χ 19

Ημερομηνία: 12/09/2020 2:00 pm
Αναλημματικός τοίχος από βράχους σε σχήμα Γ, Χ19. Προσανατολισμός ΒΑ- ΝΔ. Εξάρματα του βράχου σε σειρά δημιουργούν ανάλημμα, που συγκροτεί άνδηρο. Οι ανώτερη επιφάνεια των βράχων είναι πιθανώς λαξευμένη και επιπεδοποιημένη.
Το άνδηρο, διαστάσεων 3,80μ. πλάτος, 7,20μ. μήκος. Ορίζεται από Δ από το Χ13.
Στην επίπεδη επιφάνεια μεγάλου βράχου, βραχογραφίες Β1.8 και Β13.3

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση από τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΘ15
Διαστάσεις: Μήκος Ν κεραία 3,60μ Μήκος κεραία στον άξονα ΒΑ-ΝΔ 13μ. Πλάτος μεγ. 1,70μ. Πλάτος ελαχ.1,40μ. Μέγιστο Ύψ. 1,15μ.
Συντεταγμένες: από 206655 έως 207092

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων