Χ 18

Ημερομηνία: 12/09/2020 1:15 pm
Συνέχεια βράχων σε σχήμα Γ, Χ18. Δημιουργούν ανάλημμα που συγκροτεί μικρό άνδηρο (8,70μ. μήκος, 3,40μ. πλάτος). Από Β σε επαφή με την Χ19 και από Ν σε επαφή με την Χ17. Οι κατασκευές Χ17, Χ18, Χ19 σε γραμμική παράθεση, στο ίδιο υψομετρικό επίπεδο.

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση από τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΘ15
Διαστάσεις: Μήκος κεραία στο άξονα Δ-Α 5,80μ. Μήκος κεραία στον άξονα Β-Ν 11,10μ. Πλάτος μεγ. 1,80μ. Πλάτος ελαχ. 0,40μ. Μέγιστο Ύψ. 1,20μ.
Συντεταγμένες: από 206291 έως 206654

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων