Χ 17

Ημερομηνία: 12/09/2022 11:16 am
Αναλημματικός τοίχος Χ17. Η κατασκευή είναι προσανατολισμένη σε άξονα ΒΑ – ΝΔ. Σώζεται στο ύψος της πρώτης σειράς δόμων. Βράχοι και λίθοι σε συνέχεια συγκροτούν άνδηρο (6,10μ. μήκος, 3,10μ. πλάτος). Από Β είναι σε επαφή με τον αναλημματικό τοίχο Χ18.

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση από τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΘ15, ΑΗ15
Διαστάσεις: Μήκος 8,00 μ. Πλάτος μεγ. 1,50 μ. Πλάτος ελαχ. 0,25 μ. Μέγιστο Ύψ. 0,65 μ.
Συντεταγμένες: από 203300 έως 203454

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων