Χ 16

Ημερομηνία: 14/09/2020 12:00 pm
Ελειψοειδής αναλημματικός τοίχος βράχων και λίθων Χ16. Προσανατολισμός στον άξονα ΒΔ – ΝΑ. Συνέχεια βράχων σε σχήμα Γ,  δημιουργούν μεγάλο άνδηρο διαστάσεων περίπου 20μ. μήκους και 11,20μ. πλάτους. Οι βράχοι πιθανώς φέρουν λάξευση. Σώζεται στο ύψος δύο ή τριών δόμων.
Στο άνδηρο που συγκροτεί περικλείονται οι Χ17 και Χ18.

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση από τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΘ15, ΑΗ15
Διαστάσεις: Μήκος αναλήμματος 22,20μ. Μήκος Ν κεραίας 5,70 μ. Πλάτος μεγ. 0.70 μ. Πλάτος ελαχ. 0,45 μ. Μέγιστο Ύψ. 2,00 μ.
Συντεταγμένες: από 204251 έως 204524

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων