Χ 15

Ημερομηνία: 12/09/2020 9:36 am
Αναλημματικός τοίχος Χ15. Προσανατολισμένος σε άξονα ΒΑ- ΝΔ. Συγκροτεί άνδηρο, μικρό τμήμα του είναι ορατό λόγω πυκνής βλάστησης, διαστάσεων 8,90μ. μήκος και 1μ. πλάτος. Μεγάλοι και μεσαίου μεγέθους βράχοι και λίθοι σε ευθεία διάταξη με λαξευμένη την άνω επιφάνειά τους. Σώζεται στο ύψος της δεύτερης σειράς δόμων. Συνευθειακός με τον αναλημματικό τοίχο Χ13. Βραχογραφία Β1.7 σε επίπεδη άνω επιφάνεια βράχου.

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση από τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΘ15
Διαστάσεις: Μήκος 13,50 μ. Πλάτος μεγ. 3,00 μ. Πλάτος ελαχ. 0,30 μ. Μέγιστο Ύψ. 0,97μ.
Συντεταγμένες: από 206004 έως 206290

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων