Χ 14

Ημερομηνία: 12/09/2020 9:10 am
Αναλημματικός τοίχος από βράχους. Προσανατολισμός ΒΑ-ΝΔ. Παράλληλος με τον Χ13. Οι βράχοι με επίπεδη την άνω επιφάνειά τους, συγκροτούν άνδηρο διαστάσεων 6,20μ. μήκος, 10μ. πλάτος.

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση από τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΘ15
Διαστάσεις: Μήκος 7,80μ. Πλάτος μεγ. 0,80μ. Πλάτος ελαχ. 0,30μ. Μέγιστο Υψ. 0,57μ.
Συντεταγμένες: 204536 έως 204554

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων