Χ 13

Ημερομηνία: 12/09/2020 8:42 am
Αναλημματικός τοίχος Χ13. Προσανατολισμένος ΒΑ-ΝΔ.
Βράχοι και λίθοι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους σε σειρά δημιουργούν ανάλημμα. Στο μέσο της κατασκευής παρατηρείται ασυνέχεια, πιθανώς πέρασμα.
Βραχογραφία Β1.6 στην άνω επίπεδη επιφάνεια βράχου στο Ν άκρο του Χ13.

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση από τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΘ15
Διαστάσεις: Μήκος 8,80 μ. Πλάτος μεγ. 1,60 μ. Πλάτος ελαχ. 0,30 μ. Μέγιστο Ύψ. 0,85μ.
Συντεταγμένες: 207290 εως 207306

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων